واحد مشاوره حقوقی

خدمات شامل:
مشاوره حقوقی
مشاوره شغلی
مشاوره مدیریتی
مشاوره خانوادگی
مشاوره تحصیلی

جهت استفاده از هریک از خدمات فوق می توانید با شماره تلفن زیر تماس گرفته یا نام و نام خانوادگی خود را به همین شماره پیامک کنید و وقت مشاوره را نیز تعیین نمایید.
تلفن همراه: 09170492373
آدرس: شیراز، چهارراه پارامونت، ابتدای خیابان قصر دشت، روبروی پمپ بنزین