تاریخ و اسامی آزمون آنلاین ۲۲ آبان ماه ۹۷

هوالحیکم تاریخ و اسامی آزمون آنلاین ۲۲ آبان ماه ۹۷ ردیف نام و نام خانوادگی حرفه آزمون تاریخ آزمون ۱ شعله فلاح زاده حسابداری با کامپیوتر ۲۲/۰۸/۹۷ ۲ فاطمه وفائی حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷  ۳ الهه موسوی خو حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷ ۴ فاطمه زارع حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷ ۵ سمیه علیپور حسابداری با کامپیوتر ۲۲/۰۸/۹۷ ۶ سجاد […]

ادامه مطلب

تاریخ و اسامی آزمون آنلاین اول آبان ماه ۹۷

هوالحیکم تاریخ و اسامی آزمون آنلاین اول آبان ماه ۹۷ ردیف نام و نام خانوادگی حرفه آزمون تاریخ آزمون ۱ سمیه زارع حسابداری با کامپیوتر ۰۱/۰۸/۹۷ ۲ نجمه زمانی حسابداری مالیاتی ۰۱/۰۸/۹۷  ۳ افسانه ذبیحی حسابداری مقدماتی ۰۱/۰۸/۹۷ ۴ زهرا طاهریان فرد حسابداری مقدماتی ۰۱/۰۸/۹۷ ۵ یاسین مشایخ حسابداری مقدماتی ۰۱/۰۸/۹۷ ۶ مسلم دهقان حسابداری […]

ادامه مطلب

اسامی و تاریخ آزمون تستی آنلاین مهرماه ۹۷

اسامی و تاریخ آزمون تستی آنلاین مهرماه ۹۷ ردیف نام و نام خانوادگی حرفه آزمون تاریخ آزمون ۱ الهام پورکاظمی حسابداری با کامپیوتر ۲۹/۷/۹۷ ۲ ناهید فاطمی حسابداری با کامپیوتر ۲۹/۷/۹۷ ۳ سمیرا ابراهیمی مقدم حسابداری با کامپیوتر ۲۹/۷/۹۷ ۴ مریم کیانی حسابداری با کامپیوتر ۲۹/۷/۹۷ ۵ راحله عالیشوندی حسابداری مالیاتی ۲۹/۷/۹۷ ۶ فریبا اسداللهی […]

ادامه مطلب

اسامی و تاریخ آزمون تستی آنلاین نیمه دوم شهریورماه ۹۷

بسمه تعالی اسامی و تاریخ آزمون تستی آنلاین نیمه دوم شهریورماه ۹۷             ردیف نام و نام خانوادگی حرفه آزمون تاریخ آزمون ۱ هاله بهادری حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷ ۲ محدثه مهرجویی حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷ ۳ رضوان قجری حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷ ۴ طاهره همتی حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷ ۵ نیلوفر جعفری حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷ ۶ آرام عباس زاده […]

ادامه مطلب