اسامی و تاریخ آزمون تستی آنلاین نیمه دوم شهریورماه ۹۷

بسمه تعالی اسامی و تاریخ آزمون تستی آنلاین نیمه دوم شهریورماه ۹۷             ردیف نام و نام خانوادگی حرفه آزمون تاریخ آزمون ۱ هاله بهادری حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷ ۲ محدثه مهرجویی حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷ ۳ رضوان قجری حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷ ۴ طاهره همتی حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷ ۵ نیلوفر جعفری حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷ ۶ آرام عباس زاده […]

ادامه مطلب