اطلاعیه

کلیه قبول شدگان آزمون تستی آنلاین در بازه زمانی ۹۷/۰۵/۰۱ تا ۹۷/۰۵/۲۴ روز دوشنبه ۹۷/۰۶/۰۵ آزمون عملی خواهند داشت. ساعت آزمون و برنامه رفع اشکال متعاقبا اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب