برگزاری مراسم روز حسابدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری مراسم به مناسبت هفته جهانی حسابداری و روز حسابدار توسط مرکز تربیت حسابدار پویندگان مهر در سالن اجتماعات اداره کل فنی و حرفه ای فارس، ۱۴ آذر ماه ۹۷