واحد حقوقی

  • تهیه و تنظیم انواع مکاتبات و قراردادهای مؤسسان (شراکتنامه)، استخدامی، تجاری و … و ارائه مشاوره در مراحل مختلف انعقاد قرارداد شامل: مذاکره، تنظیم قرارداد، اخذ تضامین قراردادی و طرح دعوا در ایفای تعهدات قراردادی، فسخ قرارداد

  • شرکت در هیأت­های تشخیص و حل اختلاف مالیاتی، کار و تامین اجتماعی

  • اخذ مجوز کار جهت اشخاص حقیقی و حقوقی

  • ثبت شرکت، صورت جلسات مجامع، علایم تجاری، اختراعات و …

  • دعاوی کیفری از قبیل: جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، چک، فروش مال غیر، سرقت، تهدید، توهین، جرایم مربوط به فضای مجازی

  • قبولی وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی دادگستری و غیرقضایی، هیات­های داوری، حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و …