آرشیو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اسامی برگزیدگان کارورزی مورخ ۹۷/۱۰/۲۸

پروژه لینا:

سمیه زارع و فاطمه مرادی

پروژه سهند:

میلاد رستگاری

پروژه سروش۱:

اسما مصلحیانی و زهرا جوکار

پروژه سروش۲:

سعید نعمتی


قابل توجه کارآموزان گرامی

کلاس فن بیان با تدریس آقای کمالی، امروز مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کلیه قبول شدگان آزمون تستی آنلاین در بازه زمانی ۹۷/۰۵/۰۱ تا ۹۷/۰۵/۲۴ روز دوشنبه ۹۷/۰۶/۰۵ آزمون عملی خواهند داشت.

ساعت آزمون و برنامه رفع اشکال متعاقبا اعلام خواهد شد.


بسمه تعالی

اسامی و تاریخ آزمون تستی آنلاین نیمه اول شهریور ماه ۹۷

ردیف نام و نام خانوادگی حرفه آزمون تاریخ آزمون
۱ سیده لیلا حسینی حسابداری مقدماتی ۰۶/۰۶/۹۷
۲ طیبه صفایی پور حسابداری مقدماتی ۰۶/۰۶/۹۷
۳ زهرا عدالت حسابداری مقدماتی ۰۶/۰۶/۹۷
۴ آوا همایون حسابداری مالیاتی ۰۶/۰۶/۹۷
۵ ویدا کریمی حسابداری حقوق و دستمزد ۰۶/۰۶/۹۷
۶ فاطمه میری حسابداری مقدماتی ۰۶/۰۶/۹۷
۷ وحید رئیسی حسابداری مالیاتی ۰۶/۰۶/۹۷
۸ سیده زینب میراحمدی حسابداری با کامپیوتر ۰۶/۰۶/۹۷
۹ مریم گرامی حسابداری صنعتی ۰۶/۰۶/۹۷
۱۰ سمیه زارع حسابداری با کامپیوتر ۰۶/۰۶/۹۷
۱۱ الناز بلاغی حسابداری با کامپیوتر ۰۶/۰۶/۹۷
۱۲ شهرزاد صادقی حسابداری با کامپیوتر ۰۶/۰۶/۹۷
۱۳ ثمین جمشیدی حسابداری با کامپیوتر ۰۶/۰۶/۹۷
۱۴ محمدعلی کارآزما حسابداری مقدماتی ۰۶/۰۶/۹۷
۱۵ زینب رئیسی حسابداری مقدماتی ۰۶/۰۶/۹۷
۱۶ امین سیار حسابداری مقدماتی ۰۶/۰۶/۹۷
۱۷ سمیه روحانی سروستانی حسابداری مالیاتی ۰۶/۰۶/۹۷
۱۸ عاطفه زارعی حسابداری مقدماتی ۰۶/۰۶/۹۷
۱۹ مرجان قربانزاده حسابداری مقدماتی ۰۶/۰۶/۹۷
۲۰ نوشین بهمنی حسابداری با کامپیوتر ۰۶/۰۶/۹۷
۲۱ فریبا اسداللهی حسابداری با کامپیوتر ۰۶/۰۶/۹۷
۲۲ زکیه حیدرپناه حسابداری مقدماتی ۰۶/۰۶/۹۷
۲۳ سارا مرزبان حسابداری مقدماتی ۰۶/۰۶/۹۷
۲۴ پروا اکبرزاده حسابداری مقدماتی ۰۶/۰۶/۹۷
۲۵ سمیرا انصاری حسابداری صنعتی ۰۶/۰۶/۹۷
۲۶ سمانه احمدی حسابداری صنعتی ۰۶/۰۶/۹۷
۲۷ مریم زارع حسابداری صنعتی ۰۶/۰۶/۹۷