واحد مشاوره حقوقی

خدمات شامل:

  • مشاوره حقوقی

  • مشاوره شغلی

  • مشاوره مدیریتی

  • مشاوره خانوادگی

  • مشاوره تحصیلی

خدمات باشگاه (واحد مشاوره حقوقی):

جهت استفاده از هریک از خدمات فوق می توانید با شماره تلفن زیر تماس گرفته یا نام و نام خانوادگی خود را به همین شماره پیامک کنید و وقت مشاوره را نیز تعیین نمایید.

تلفن همراه :  ۹۱۷۰۴۹۲۳۷۳

آدرس: شیراز ، چهارراه پارامونت، خیابان قصردشت، کوچه ۲