واحد مشاوره

خدمات شامل:

  • مشاوره حقوقی
  • مشاوره شغلی
  • مشاوره مدیریتی
  • مشاوره خانوادگی
  • مشاوره تحصیلی

جهت استفاده از هریک از خدمات فوق می توانید با شماره تلفن زیر تماس گرفته یا نام و نام خانوادگی خود را به همین شماره پیامک کنید و وقت مشاوره را نیز تعیین نمایید.

تلفن همراه :  ۹۱۷۰۴۹۲۳۷۳

آدرس: شیراز ، چهارراه پارامونت، خیابان قصردشت، کوچه ۲