واحد پشتیبانی مالی و مالیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات باشگاه (واحد مشاوره مالی و مالیاتی):

جهت استفاده از هریک از خدمات فوق می توانید با شماره تلفن زیر تماس گرفته یا نام و نام خانوادگی خود را به همین شماره پیامک کنید و وقت مشاوره را نیز تعیین نمایید.

تلفن همراه :  ۹۱۷۰۴۹۲۳۷۴

آدرس: شیراز ، چهارراه پارامونت، خیابان قصردشت، کوچه ۲