عناوین کارگاه های مهارتی

 

گرایش رشته
سطح مهارت
شهریه (تومان)
محتوا
حسابداری مالی پایه (الفبای حسابداری) ۲۸۵٫۰۰۰ کلیک کنید
تکمیلی ۲۶۹٫۰۰۰ کلیک کنید
پیشرفته ۲۶۴٫۰۰۰ کلیک کنید
نرم افزار حسابداری ۳۱۴٫۰۰۰ کلیک کنید
حسابداری حقوق و دستمزد سطح کامل ۲۷۷٫۰۰۰ کلیک کنید
حسابداری مالیاتی سطح کامل ۴۸۰٫۰۰۰ کلیک کنید
حسابداری قیمت تمام شده تولیدی و پیمانکاری صنعتی – تولیدی ۳۶۰٫۰۰۰ کلیک کنید
پیمانکاری ۳۷۰٫۰۰۰ کلیک کنید

گرایش رشته
سطح مهارت
شهریه (تومان)
محتوا
حسابرسی درجه ۲ سطح کامل ۴۶۱٫۰۰۰ کلیک کنید
حسابرسی درجه ۱ سطح کامل ۵۹۳٫۰۰۰ کلیک کنید

 

گرایش رشته
سطح مهارت
شهریه (تومان)
محتوا
داخلی سطح کامل ۸۳۲٫۰۰۰ کلیک کنید
بین المللی (EFQN) سطح کامل کلیک کنید

گرایش رشته
سطح مهارت
شهریه (تومان)
محتوا
تمامی رشته ها مقدماتی ۱۸۰،۰۰۰ کلیک کنید
تمامی رشته ها پیشرفته ۵۴۰،۰۰۰ کلیک کنید

گرایش رشته
سطح مهارت
شهریه (تومان)
محتوا
مجموعه هشتم سطح کامل ۲،۸۰۰،۰۰۰ کلیک کنید
مجموعه نهم سطح کامل ۴،۲۳۷،۰۰۰ کلیک کنید

 

گرایش رشته
سطح مهارت
شهریه (تومان)
محتوا
ICDL سطح کامل ۳۸۹،۰۰۰ کلیک کنید