کارگاه های خاص و کوتاه مدت

بسمه تعالی

مرکز تربیت حسابدار، حسابرس و مدیر مالی پویندگان مهر

کارگاه های خاص و کوتاه مدت

 

ردیف

عنوان مهارت کوتاه مدت مدت شهریه اصلی (تومان)
۱ مهارت شناسایی حساب­ها در موسسات خدماتی  و بازرگانی ۳ جلسه ۶۰٫۰۰۰
۲ مهارت شناسایی حساب­ها در موسسات تولیدی ۳ جلسه ۷۵٫۰۰۰
۳ مهارت شناسایی حساب­ها در موسسات پیمانکاری ۳ جلسه ۷۸٫۰۰۰
۴ مهارت تحریر دفاتر قانونی ۳ جلسه ۷۶٫۰۰۰
۵ مهارت تهیه گزارش ها و صورت های مالی در موسسات خدماتی و بازرگانی ۳ جلسه ۶۰٫۰۰۰
۶ مهارت تهیه گزارش ها و صورت های مالی در موسسات تولیدی ۳ جلسه ۶۰٫۰۰۰
۸ مهارت تهیه گزارش ها و صورت های مالی در موسسات پیمانکاری ۳جلسه ۶۰٫۰۰۰
۹ مهارت انجام اصلاحات و بستن حساب­ها  در موسسات خدماتی و بازرگانی ۳ جلسه ۶۰٫۰۰۰
۱۰ مهارت انجام اصلاحات و بستن حساب­ها  در موسسات تولیدی ۳ جلسه ۷۵٫۰۰۰
۱۲ مهارت انجام اصلاحات و بستن حساب­ها  در موسسات پیمانکاری ۳ جلسه ۷۸٫۰۰۰
۱۳ مهارت تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی ۳ جلسه ۷۶٫۰۰۰
۱۴ مهارت تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی ۳ جلسه ۷۶٫۰۰۰
۱۵ مهارت تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی ۳ جلسه ۷۶٫۰۰۰
۱۶ مهارت تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده ۳ جلسه ۷۶٫۰۰۰
۱۷ مهارت تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تنظیم بودجه ۳ جلسه

۲۰۰٫۰۰۰

۱۸ مهارت محاسبه حقوق و دستمزد و بیمه در موسسات خدماتی و بازرگانی ۳جلسه ۶۰٫۰۰۰
۱۹ مهارت محاسبه حقوق و دستمزد  در موسسات تولیدی ۳ جلسه ۶۰٫۰۰۰
۲۰ مهارت کار در شرکت های تعاونی ۳ جلسه ۴۰٫۰۰۰
۲۱ مهارت کار در شرکت های سهامی خاص ۳ جلسه ۴۰٫۰۰۰
۲۲ مهارت کار در شرکت های تضامنی ۳ جلسه ۴۰٫۰۰۰
۲۳ مهارت کار در شرکت های مدنی ۳ جلسه ۴۰٫۰۰۰
۲۴ مهارت هزینه یابی (سفارش کار و مرحله­ای) ۳ جلسه ۷۵٫۰۰۰
۲۵ روش ارزیابی مواد( فایفو، لایفو، میانگین) ۳ جلسه ۶۰٫۰۰۰
۲۶ مهارت انجام مکاتبات اداری ۳ جلسه ۶۰٫۰۰۰
۲۷ مهارت تنظیم صورت مغایرات بانکی و قوانین و مقررات چک ۳ جلسه ۶۰٫۰۰۰
۲۸ مهارت کار با نرم افزار سورن ۳ جلسه ۵۰٫۰۰۰
۲۹ مهارت کار با نرم افزار شایگان ۳ جلسه ۵۰٫۰۰۰
۳۰ مهارت کار با نرم افزار همکاران ۳ جلسه ۷۲٫۰۰۰
۳۱ مهارت کار با نرم افزار سامان ۳ جلسه ۵۰٫۰۰۰
۳۲ مهارت کار با نرم افزار هلو ۳ جلسه ۵۰٫۰۰۰

جهت اطلاع از میزان تخفیفات به لینک خدمات باشگاه مشتریان مراجعه فرمایید